หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำทีมอาจารย์ และนักวิจัยลงพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำทีมอาจารย์ และนักวิจัยลงพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-24 13:50:48


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำทีมอาจารย์ และนักวิจัยลงพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นำโดย รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ลงพื้นที่วิจัยเก็บน้ำเพื่อตรวจวัดคุณภาพ  และจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ รวมทั้งการตรวจสอบพิกัดแผนที่เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเส้นทางการไหลเวียนของน้ำ เพื่อนำไปอุปโภคบริโภค ใช้เพื่อการเกษตร และเพื่อรักษาระบบนิเวศของพื้นที่ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม