หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-24 12:55:53สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมความพร้อมนักศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 โดยฝึกสอน อาหาร 4 อย่าง ประกอบด้วย
1.น้ำพริกกะปิพร้อมเครื่องเคียง
2.ต้มยำกุ้ง
3.ข้าวราดกะเพราหมูสับไข่ดาว
4.สังขยาฝักทอง
ณ ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ชั้น 2 อาคารคหกรรมศาสตร์(25) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา