หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ องค์การสะพานปลา (Fish Marketing Organization)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ องค์การสะพานปลา (Fish Marketing Organization)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-14 15:16:30


วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีม ผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม สุวรรณเดช อาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมต้อนรับคณะจาก องค์การสะพานปลา (Fish Marketing Organization) ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ องค์การสะพานปลา (Fish Marketing Organization) นำโดย นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วย นายวัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง และคณะ ทั้งนี้เพื่อทำความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น การศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากรนักวิจัยร่วมกัน พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตด้านอาหารทะเล รวมทั้งส่งเสริมบัณฑิตจบใหม่ในสายงาน