หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมสัญจร พบปะ พูดคุย กับ ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมสัญจร พบปะ พูดคุย กับ ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-18 16:20:52

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมสัญจร พบปะ พูดคุย กับ ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัญจร พบปะ พูดคุย กับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน