หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประชุมติดตามผลงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประชุมติดตามผลงบประมาณ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-04-09 15:24:59


วันที่ 9 เมษายน 2561 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำโดย อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประชุมการติดตามผลงบประมาณ และสรุปผลงบประมาณ การรายงานการเบิกจ่าย ของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้