หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมหารือเตรียมความพร้อม การจัดโครงการ Mini conference
ประชุมหารือเตรียมความพร้อม การจัดโครงการ Mini conference

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-14 09:48:06


วันที่ 9 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วย รองคณบดี คณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เฆมขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยเป็นการหารือเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ Mini conference ซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญสำหรับนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ เผยแพร่ผลงานวิจัย ให้เป็นที่รู้จัก และสามารถพัฒนาต่อยอดงานวิจัยของตนเองได้ในอนาคต