หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "หุ่นฟิตชีวิตเปลี่ยน"
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "หุ่นฟิตชีวิตเปลี่ยน"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-14 09:44:53


วันที่ 9 มีนาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "หุ่นฟิตชีวิตเปลี่ยน" นำโดย ดร.คมกฤช รัตตะมณี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ เปิดการดำเนินโครงการในวันแรก โดยในวันนี้เป็นกิจกรรมการเล่นฟุตบอล และการเต้นแอโรบิค ซึ่งนำเต้นโดย อาจารย์ธนาเดช โพธิ์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ โดยได้รับความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมจากบุคลากรเป็นอย่างมาก ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายในทุกๆ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ สำหรับรายการกิจกรรมในแต่ละวันจะหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางคณะฯ จะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมต่อไป