หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ประกาศการจัดตั้งและบริหารงานกองทุนเพื่อพัฒนา
ประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ประกาศการจัดตั้งและบริหารงานกองทุนเพื่อพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-14 09:08:12


วันที่ 9 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ประกาศการจัดตั้งและบริหารงานกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของคณะฯ อาทิ ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และทุนสำรองของการทดรองจ่ายในกิจกรรมต่างๆ จัดเป็นสวัสดิการต่างๆให้กับบุคลากร  รวมทั้งเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา อีกทั้งยังเพื่อบริหารค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดการพัฒนาที่ครบถ้วนในทุกๆด้าน