หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ โรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ โรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-12-13 19:19:26

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ โรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

        วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งเป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ โรงเรียนไทรน้อย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามเป็นพยาน พร้อมด้วยตัวแทนหัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์ของคณะเข้าร่วมพิธี  ณ  ห้องประชุมร่มไทร โรงเรียนไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี