หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > วิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมห้องเรียนสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมห้องเรียนสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-08-15 15:09:55

วิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมห้องเรียนสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ได้จัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อม ภาคปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา ฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร ผ่อนผัน หัวหน้าสาขาวิชา ฯ  กล่าวต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จากโรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อของสาขาวิชา ฯ โดยมีพี่นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ทำหน้าที่สอนน้องนักเรียนในการทำปฏิบัติการ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้