หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาเคมี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาเคมี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-08-09 14:46:55


วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมษฐ ชุ่มยิ้ม นักพัฒนานโยบาย จาก เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และผู้จัดการโปรแกรมสตาร์ทอัพ ด้านเทคโนโลยีอาหารและเครือข่ายต่างประเทศ มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และแนะแนวทางให้กับนักศึกษาในการฝึกและพัฒนาภาษาอังกฤษ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการณ์ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง