หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-08-08 14:40:12


วันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ ณ ห้องปฏิบัติการทางสถิติ อาคาร 26 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อาจารย์เสถียร จันทร์ปลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้อบรม ทั้งนี้โครงการมีการดำเนินโครงการ ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้เพื่ออบรมแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์ประจำตัวสำหรับอาจารย์ใหม่ และเพื่อแนะแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงเว็บไซต์ของคณาจารย์ให้มีการพัฒนาและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น