หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประสานความร่วมมือทางวิชาการ ผลักดันนักศึกษาอบรมภาคฤดูร้อน ณ Peter the Great St. Peters burg University สหพันธรัฐรัสเซีย
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประสานความร่วมมือทางวิชาการ ผลักดันนักศึกษาอบรมภาคฤดูร้อน ณ Peter the Great St. Peters burg University สหพันธรัฐรัสเซีย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-08-08 13:49:16


วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบหารือกับ ผอ.ฝ่ายจัดอบรมฤดูร้อนระยะสั้น Ms.Darina Klimova และคณะ เพื่อวางแผนจัดส่งนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมอบรมฤดูร้อนระยะสั้น ณ Peter the Great St. Petersburg University เมือง St. Petersburg สหพันธรัฐรัสเซีย โดยการหารือในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ฯจะทำการคัดเลือกและให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา เพื่อมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าวในปี พ.ศ.2562 ต่อไป