หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ2565 ครั้งที่ 2
ประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ2565 ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-07-11 16:02:55

ประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ2565 ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น. คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์สายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2  (ในรูปแบบออนไลน์) โดยบุคลากรร่วมรับฟัง ณ  ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี