หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารแพะในรูปแบบอาหารเม็ดจากหญ้าแพงโกล่า ณ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารแพะในรูปแบบอาหารเม็ดจากหญ้าแพงโกล่า ณ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-07-11 15:59:44

คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารแพะในรูปแบบอาหารเม็ดจากหญ้าแพงโกล่า 

ณ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตอาหารแพะในรูปแบบอาหารเม็ดจากหญ้าแพงโกล่า ณ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฎ พลโยราช ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้