หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-07-11 15:57:58

ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

          เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 ถึงวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 4” ในรูปแบบ Online Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรม และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมและเทคนิคในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและรองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม บรรยายในหัวข้อมลพิษทางน้ำ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษน้ำในอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรม