หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทย์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565
คณะวิทย์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-08 16:59:22

                                            คณะวิทย์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นำโดย ผศ.ดร.ฒาลิสา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ที่1/2565 ณ ห้องประชุม 26190