หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-06-08 11:18:25


วันที่ 8 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุมรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหัวข้อในการประชุม ดังนี้ การหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ วิทยาลัยดุสิตธานี และ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561  การติดตามความคืบหน้าในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2561  การดำเนินงานเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ฯ การดำเนินงานปฐมนิเทศและงานรับน้อง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และการรายงานรายรับ รายจ่าย บัญชีเงินรายได้ของคณะ