หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงาน Gen-Ed Releases 2023
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงาน Gen-Ed Releases 2023

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-24 12:48:25


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงาน Gen-Ed Releases 2023

     วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ คณาจารย์ของคณะ

    เข้าร่วมงาน Gen-Ed Releases 2023  วิถีใหม่ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ และ FlexSpace (New Learning Platform) จัดโดย สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา