หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2566
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-24 12:45:50


ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2566

    วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2566 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31