หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-09 11:12:44


เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนในรายวิชามลพิษทางเสียง เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยมี ดร.หทัยรัตน์ การีเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ให้การต้อนรับพร้อมด้วยนักวิจัยจากกลุ่มอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ทั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียน ทางคณะวิทยาศาสตร์ต้องขอขอบคุณศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้