หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยี LAMP สู่ผลงานจดสิทธิบัตรรางวัลผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์”
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยี LAMP สู่ผลงานจดสิทธิบัตรรางวัลผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-09 11:07:27


วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการจัดโครงการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร ซึ่งทางคณะได้รับเกียรติจาก คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยี LAMP สู่ผลงานจดสิทธิบัตรรางวัลผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์” ทั้งนี้มี คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก