หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-04-19 13:58:40

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565


วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานคณบดี อาคาร 26 นำโดยทีมผู้บริหารคณะ ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และบุคลากรของคณะร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำพระรูปหล่อ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เพื่อความเป็นสิริมงคล