หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-08 15:28:03


วันที่ 8 มีนาคม 2561 ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ    พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาแผนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามงบประมาณของคณะฯ การตรวจสอบครุภัณฑ์ และการนำจ่าย เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา และการแก้ไข ให้การดำเนินงานร่วมกันเป็นไปอย่างถูกต้องและคล่องตัว