หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาเคมี ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency)
นักศึกษาเคมี ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-02-11 11:52:23

นักศึกษาเคมี ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาจากแขนงวิชาเคมี 

นางสาวธิดารัตน์ หุ่นสุวรรณ์ 

นางสาวพรวิกา  แดงสี 

นางสาวนารีรัตน์ ทิพโสต 

นางสาวพรพิมล นิกรบัว 

นางสาวมนฑกานติ บุญวาด 

และอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา ชูมี อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์ และอาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า ที่ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency) ในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2023 จากผลงาน #COCOKITTY ทรายแมวขุยมะพร้าวรักษ์โลก 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ซึ่งผลงานทั้งหมดได้นำมาจัดแสดงที่อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ ในงานเกษตรแฟร์ ระหว่างวันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ 

นวัตกรรมทรายแมวจากขุยมะพร้าวอัดเม็ด ได้พัฒนาให้สามารถจับตัวเป็นก้อนเมื่อแมวขับถ่าย สะดวกต่อผู้เลี้ยงในสังคมปัจจุบัน และเป็นการนำของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมะพร้าวและกะทิซึ่งมีจำนวนมาก มาใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่า รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะเปลือกมะพร้าวในชุมชนได้อีกด้วย

สนใจรายละเอียดนวัตกรรม ติดต่อได้ที่ inbox เพจ เคมีสวนสุนันทา