หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > จัดเตรียมประชาสัมพันธ์งานสวนนันท์ FUN FAIR
จัดเตรียมประชาสัมพันธ์งานสวนนันท์ FUN FAIR

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-02-09 13:20:01

จัดเตรียมประชาสัมพันธ์งานสวนนันท์ FUN FAIR

    วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเตรียมทำสื่อประชาสัมพันธ์งานสวนนันท์ FUN FAIR ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีตัวแทนนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าร่วมถ่ายรูปสื่อประชาสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

นายโชคชัย ทาปา และนายอาโนล ลี เยเนส จากสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และ นางสาวณัฐนรี จูอินทร์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา