หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าหารือทางวิชาการ ร่วมกับ Gifu University ประเทศญี่ปุ่น
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าหารือทางวิชาการ ร่วมกับ Gifu University ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-12-12 16:28:08


เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วย อาจารย์ภายในสาขาวิชาเคมี ได้แก่ อาจารย์     ดร.พลอยทราย โอฮาม่า และอาจารย์ ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์ รวมทั้ง อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมกันให้การต้อนรับ Professor Dr.Mutsuhiro Shima รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จาก Gifu University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เดินทางมาติดต่อประสานงานทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยในการต้อนรับครั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่าย ได้มีการร่วมหารือในแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Gifu University อาทิ การส่งอาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  การหารือในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ เป็นต้น ซึ่งการหารือในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง ที่จะพัฒนาไปสู่การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในโอกาสต่อไป