หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการปรุงอาหาร Potatoes USA Young Chef Cooking Competition 2019
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการปรุงอาหาร Potatoes USA Young Chef Cooking Competition 2019

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-11-07 11:41:32


   เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์ นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแข่งขันการปรุงอาหาร ในงาน Potatoes USA Young Chef Cooking Competition 2019 (ประเภททีม)  ซึ่งนักศึกษาที่เข้าแข่งขัน ได้แก่ นางสาวศิเรมอร สนใจการค้า นางสาววิลาวัลย์ นิกรพล และ นางสาวชญานี บุญศิริ  ทั้งนี้ ทีมนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1