หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันการปรุงอาหาร J-Lek The star chef challenge 2019
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันการปรุงอาหาร J-Lek The star chef challenge 2019

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-11-07 11:22:37


       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ นายวิฑูรย์ รื่นเลิง นางสาวชนิดา คณาพิทักษ์พงศ์ และ นางสาวกาญจนา โน๊ตชัยยา นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการปรุงอาหาร ในรายการ  J-Lek The star chef challenge 2019 ประเภททีม  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นำทีมโดย อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์