หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม จับมือ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม จับมือ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-22 15:44:52


เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม เข้าพบ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ก่อตั้งบริษัทคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ จำกัด ณ ศูนย์รับสินค้าวงษ์พาณิชย์  วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาในภาคปกติหรือในรูปแบบของ Sand Box ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท นอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางในความร่วมมือทางวิชาการอื่น ๆ เช่นการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ ซึ่งทางสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมได้ข้อคิดและแนวทางในการดำเนินงานมากมายจากการเดินทางไปในครั้งนี้