หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-06-10 17:53:45


วันที่ 7 มิถุนายน 2562  เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 26109 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารประจำคณะ ทั้งนี้มีหัวข้อการประชุม ดังนี้  การปรับปรุงโครงสร้างและการทบทวนหลักสูตร การวางแผนการรับสมัครนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา