หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาคหกรรมฯ กวาด 49 รางวัล แข่งขันการทำอาหาร THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE (TUCC) 2019
นักศึกษาคหกรรมฯ กวาด 49 รางวัล แข่งขันการทำอาหาร THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE (TUCC) 2019

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-06-07 17:38:46


เช้าวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นำทีมนักศึกษาเข้าพบ รองศาสตราจารย์ ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และถ่ายภาพแสดงความยินดีจากการเข้าร่วมแข่งขันการทำอาหารในงาน THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE (TUCC) 2019 THAILAND’S LARGEST CHEF COMPETITION OF THE YEAR ณ อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี เมื่อระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยได้ร่วมเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ รวม 13 ประเทศได้แก่ ไทย, กัมพูชา, มาเลเซีย, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, ฮ่องกง, มาเก๊า, จีน, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ปากีสถาน  รายการแข่งขันทั้งหมด 1,319 รายการ กับผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 889 คน ในปีนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 27 คน คว้ารางวัลทั้งหมด 49 รางวัล ดังนี้


นางสาวมยุรินทร์ ทองโต

CHAMPION BEST ULTIMATE JUNIOR CHEF AWARD

 

เหรียญทอง Main Course Beef Challenge – Junior Chef
เหรียญทองแดง Classic Thai Cuisine (Using Thai Ingredient Only) - Junior Chef
เหรียญทองแดง Real California Milk Culinary Academy Competition
เหรียญเงิน Main Course Pork and Chicken Challenge – (Pork and Chicken)
เหรียญเงิน Different Classic Thai Desserts  (with testing)
ประกาศนียบัตร 4 Different individually western plated desserts (no testing )

นางสาวชญานี บุญศิริ

เหรียญทอง Main Course Beef Challenge – Junior Chef
 เหรียญเงิน Classic Thai Cuisine (Using Thai Ingredient Only) - Junior Chef

นางสาวชุติมณฑน์ ศรายุทธิกรณ์

 เหรียญเงิน Classic Thai Cuisine (Using Thai Ingredient Only)
 - Junior Chef

นางสาวพรหมพร ประกอบทรัพย์

เหรียญเงิน Canadian Frozen Lobster Culinary Challenge (Junior Chef)
 เหรียญทองแดง Main Course Beef Challenge – Junior Chef

นางสาวรนิชา ตำราเรียง

 เหรียญเงิน Classic Thai Cuisine (Using Thai Ingredient Only) - Junior Chef

นางสาววรุณรัตน์ ฉ่ำจิตร

TOP SCORE THAILAND WINNER REAL CALIFORNIA MILK CULINARY ACADEMY COMPETITION JUNIOR CHEF

เหรียญทอง Main Course Beef Challenge – Junior Chef
เหรียญเงิน Real California Milk Culinary Academy Competition

และเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปศึกษาดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา


นางสาวอชิรญาณ์ สุนทรภรัณย์

 เหรียญทองแดง Classic Thai Cuisine (Using Thai Ingredient Only) - Junior Chef

นางสาวอัจจิมา ทรัพย์ธำรงค์

เหรียญทองแดง California Raisin Challenge –Hot Appetizer and Hot Dessert Individual Challenge
 เหรียญทองแดง Main Course Pork and Chicken Challenge – (Pork and Chicken) - Junior Chef

นางสาวธารทิพย์ ก้อนแก้ว

เหรียญทองแดง - การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ประเภททีม Fruits and Vegetable Live Challenge Competition (Team of 3)
 เหรียญทองแดง - การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ประเภทเดี่ยว Fruits and Vegetable Live Challenge Competition (ประเภทเดี่ยว)

นางสาวปิยวรรณ ไชยรักษ์

 เหรียญทองแดง การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ประเภททีม Fruits and Vegetable Live Challenge Competition (Team of 3)


นางสาวศุจิกา กันหา

เหรียญทอง Main Course Pork and Chicken Challenge – (Pork and Chicken) - Junior Chef
 เหรียญทองแดง Classic Thai Cuisine (Using Thai Ingredient Only) - Junior Chef

นางสาวสุนันทา ทิพย์สงคราม

 เหรียญทองแดง การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ประเภททีม Fruits and Vegetable Live Challenge Competition (Team of 3)

นางสาวอรวรรณ สุระชาติ

 

ประกาศนียบัตร การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ประเภทเดี่ยว Fruits and Vegetable Live Challenge Competition (ประเภทเดี่ยว)

นางสาวเพ็ญนภา เนตรรักษา 

 เหรียญทอง Main Course Pork and Chicken Challenge – (Pork and Chicken) - Junior Chef

นางสาวกาญจนา โน๊ตชัยยา

เหรียญทองแดง Main Course Pork and Chicken Challenge – (Pork and Chicken) - Junior Chef
เหรียญทองแดง California Raisin Challenge –Hot Appetizer and Hot Dessert Individual Challenge
 ประกาศนียบัตร Belgian Fries Back to Basic Dip and Topping Challenge  - Junior Chef

นางสาวจินห์จุฑา ใหญ่ไล้บาง

 เหรียญเงิน Classic Thai Cuisine (Using Thai Ingredient Only) - Junior Chef

นางสาวชนิดาภา ภูมิธนาชัย

เหรียญทองแดง Classic Thai Cuisine (Using Thai Ingredient Only) - Junior Chef
 ประกาศนียบัตร Main Course Pork and Chicken Challenge – (Pork and Chicken) - Junior Chef

นางสาวชลยา คำงาม 

เหรียญทองแดง Main Course Pork and Chicken Challenge – (Pork and Chicken) - Junior Chef
 ประกาศนียบัตร Main Course Beef Challenge – Junior Chef

นายณัฐพล พูลจันทร์

เหรียญทองแดง Main Course Pork and Chicken Challenge – (Pork and Chicken) - Junior Chef
 เหรียญทองแดง Classic Thai Cuisine (Using Thai Ingredient Only) - Junior Chef

นางสาวปรัชญาพร ฟักหอม 

 เหรียญเงิน Main Course Pork and Chicken Challenge – (Pork and Chicken) - Junior Chef


นายวรศักดิ์ ยังอ้น

CHAMPION OF CLASSIC THAI CUISINE PROFESSIONAL CHEF

เหรียญทองแดง Real California Milk Culinary Academy Competition (Professional Chef)
เหรียญทอง Classic Thai Cuisine (Using Thai Ingredient Only) - Professional Chef)  * Top score Champion *
เหรียญทองแดง Main Course Pork and Chicken Challenge – (Pork and Chicken) (Professional Chef)

นายวิฑูรย์ รื่นเลิง

เหรียญเงิน Main Course Beef Challenge – Junior Chef
เหรียญเงิน Classic Thai Cuisine (Using Thai Ingredient Only) - Junior Chef
ประกาศนียบัตร California Raisin Challenge –Hot Appetizer and Hot Dessert Individual Challenge
 ประกาศนียบัตร Real California Milk Culinary Academy Competition

นางสาววิลาวัลย์ นิกรพล 

เหรียญทอง Classic Thai Cuisine (Using Thai Ingredient Only) - Junior Chef
 เหรียญทองแดง Main Course Pork and Chicken Challenge – (Pork and Chicken) - Junior Chef

นางสาวศิเรมอร สนใจการค้า 

เหรียญทอง Classic Thai Cuisine (Using Thai Ingredient Only) - Junior Chef
 เหรียญทองแดง Main Course Beef Challenge – Junior Chef

นางสาวสมฤดี แสนว่าง 

 เหรียญทองแดง การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ประเภททีม Fruits and Vegetable Live Challenge Competition (Team of 3)