หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เร่งดำเนินงานการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เร่งดำเนินงานการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-06-08 09:42:28


วันที่ 7 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลงานปรับปรุงเว็บไซต์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับรูปแบบ องค์ประกอบและรายละเอียดในหน้าเว็บไซต์ สรุปรูปแบบในที่ประชุม รับฟังข้อคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปให้แล้วเสร็จตามที่ทางคณะได้วางแผนงานไว้