หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรม ระบบมาตรฐาน ISO17025
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรม ระบบมาตรฐาน ISO17025

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-08 10:26:46

ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรม ระบบมาตรฐาน ISO17025

     วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการอบรมหลักสูตร “ระบบมาตรฐาน ISO17025” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO / IEC 17025  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก คุณภัทรภร  ธนะภาวริศ ผู้เชี่ยวชาญระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025  ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้