หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ้อมดับเพลิง เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ้อมดับเพลิง เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-03-07 09:58:04


วันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจัดโดย งานอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้เพื่อซักซ้อมการดับเพลิงและหนีไฟ (จำลองสถานการณ์) เพื่อให้บุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุการณ์จริง