หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดอบรม Kinesio Taping ขั้นเบื้องต้น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดอบรม Kinesio Taping ขั้นเบื้องต้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-08 14:13:14


วันที่ 7 มีนาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรม Kinesio Taping ขั้นเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากบริษัทมินิมาราธอนมาให้ความรู้ในครั้งนี้