หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมการดำเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมการดำเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-08 14:09:40


วันที่ 7 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ โดยหารือความคืบหน้าการปรับปรุง และแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ เป็นสากล    ให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนดไว้