หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการ ข.ขวดของเรา
นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการ ข.ขวดของเรา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-08 14:17:48วันที่ 7 มีนาคม 2561 นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ ข.ขวดของเรา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากขวดพลาสติก การแนะแนวทางในการจัดการปัญหาขวดพลาสติกอย่างสร้างสรรค์และถูกวิธี โดยได้รับเกียรติจากคุณศักดาเดช    สุดแสวง ประธานกลุ่ม TRASH HERO THAILAND เป็นวิทยากรบรรยาย มีอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับฟังการบรรยายจำนวน 250 คน