หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > "สวนนันท์ Fun ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะLearnใจ""
"สวนนันท์ Fun ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะLearnใจ""

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-13 14:38:04


ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ "ผลิตภัณฑ์จากชุมชนบางคนที

 ในกิจกรรม "สวนนันท์ Fun ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะLearnใจ""

    เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และทีมงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ต้อนรับ นางสาวนวรัตน์  ผ่องพุทธ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และบุคลากรตัวแทนจากชุมชน ที่มาร่วมงานและออกบูธองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์จากชุมชนบางคนที ในงาน"สวนนันท์ Fun ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะLearnใจ” โดยภายในงานได้นำข้าวต้มมัดจิ๋ว มาแจกจ่ายให้กับคนที่มาร่วมงาน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนชาวบางคนที และตะกร้าจักสานทางมะพร้าว เพื่อสร้างรายได้ โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 

   ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในการดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น