หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ 5 คณะ 2 สำนัก จัดกิจกรรม “สวนนันท์ Fun ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะLearnใจ”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ 5 คณะ 2 สำนัก จัดกิจกรรม “สวนนันท์ Fun ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะLearnใจ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-13 14:39:39

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ 5 คณะ 2 สำนัก จัดกิจกรรม “สวนนันท์ Fun ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะLearnใจ”

    เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้บริหารจาก 5 คณะ 2 สำนัก ได้แก่  คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกันเปิดกิจกรรม “สวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะLearnใจ ” 

โดยภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้

    - กิจกรรมการนำชมนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์

    - กิจกรรม Workshop 9 กลุ่ม 1.การทำป๊อปอัพการ์ด ป๊อปอัพป๊อปใจ 2.การทำผ้ามัดย้อม 3.จัดจ่อดอกไม้ สื่อรักวาเวนไทน์ 4.ตัดกระดาษอักษรจีนและรูปภาพมงคลต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 5.อบรมทำช่อดอกไม้จากลูกโป่ง 6. อบรมเรื่องผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมร่วมสมัย 7.อบรมเรื่อง สร้างคอนเท้นต์อย่างไรให้โดนใจ 8.อบรมเรื่อง 50 ประโยคจีนเปบื้องต้น และ 9.อบรมเรื่อง ผู้ให้ดีเป้นพิธีกรให้เก่ง (MC)

    - กิจกรรมการออกร้านตามบูธของนักศึกษาหลากหลายคณะ และการแสดงบนเวที ภายใต้โครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา จัดขึ้นเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน ขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรมที่มีศักยภาพ Soft Power สู่อาชีพยุคใหม่ของนักศึกษา ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา