หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมงาน สวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะLearnใจ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมงาน สวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะLearnใจ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-13 14:41:28

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมงาน สวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะLearnใจ

     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมงานสวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะLearnใจ ด้วยการลงฝึกนวดผ่อนคลายภาคสนาม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ณ ลานกิจกรรมหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา