หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัด ณ สำนักงานใหญ่ สาขาลาดพร้าว และร้านถูกและดี สาขานวมินทร์
ผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัด ณ สำนักงานใหญ่ สาขาลาดพร้าว และร้านถูกและดี สาขานวมินทร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-02-08 07:36:07

ผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าศึกษาดูงาน 

บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัด ณ  สำนักงานใหญ่ สาขาลาดพร้าว และร้านถูกและดี สาขานวมินทร์

    วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดี นำทีมผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานบริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัด ณ สำนักงานใหญ่ สาขาลาดพร้าว และสาขานวมินทร์ เพื่อหาข้อสรุปความร่วมมือ 4 ด้าน ดังนี้ 1) การส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2) การทำหลักสูตรร่วมกัน เพื่อการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาทั้ง 2 หน่วยงาน 3) การจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้การรับรองมาตรฐานวิชาชีพ และ 4) การทำวิจัยหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพลิกโฉมของคณะและมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 

    ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท และพร้อมที่จะทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อไป