หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแนะแนวการศึกษา ให้โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแนะแนวการศึกษา ให้โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-12-13 19:37:22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแนะแนวการศึกษา

ให้โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

                               วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นำโดย รศ.ดร. ศิริลักษณ์ นามวงษ์ จากสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ อาจารย์ณัฐพล  ประเทิงจิตต์ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ พิกุลทอง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ พักปากน้ำ จากสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มาให้ความรู้จัดแนะแนว ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ณ หอประชุม ชั้น 1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน