หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อบรมการแกะสลักให้กับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น จากสถาบัน Vocational College of Horticulture
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อบรมการแกะสลักให้กับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น จากสถาบัน Vocational College of Horticulture

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-12-06 11:22:45


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์นฤมล เปียซื่อ และ อาจารย์จิราพร วีณุตตรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้ร่วมต้อนรับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น จากสถาบัน Vocational College of Horticulture จำนวน 9 คน พร้อมด้วยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น 1 คน และตัวแทนผู้ประสานงานชาวไทย ซึ่งได้มีความประสงค์เดินทางมาขอเข้ารับการอบรมการแกะสลักผัก ผลไม้  ทั้งนี้มี อาจารย์จิราพร วีณุตตรานนท์ เป็นผู้สอน