หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-09-24 13:33:13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

             วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เข้าร่วมกิจกรรม Education Expo 2023 “เปิดโลกกว้างทางการศึกษาสู่อาชีพในอนาคต” ณ อาคาร 30 ปี นวมินทร์ จัดขึ้นโดยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมออกบูธกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อ และแนะนำขั้นตอนการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (TCAS) ให้กับนักเรียนที่สนใจ ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก