หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าพบ ผู้บริหารคณะ เพื่อรายงานผลการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ สาธารณรัฐเช็ก
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าพบ ผู้บริหารคณะ เพื่อรายงานผลการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ สาธารณรัฐเช็ก

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-09-06 11:15:08


         วันที่ 5 กันยายน 2562 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับทุนไปฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ University of Hradec králové สาธารณรัฐเช็ก เมื่อระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 จำนวนทั้งหมด 10 คน เข้าพบผู้บริหารคณะ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดี เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังการรายงานผลการฝึกอบรมที่ผ่านมา โดยนักศึกษาได้เล่าถึงประสบการณ์ในการเรียนและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ รับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ปัญหาที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ได้รับ พร้อมส่งรายงานผลการฝึกอบรม Weekly Report และ Final Report เพื่อประโยขน์ในการจัดโครงการนำนักศึกษาเดินทางไปฝึกอบรมภาคฤดูร้อนในรุ่นต่อไป