หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมเป็นพยาน การลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ Ho Chi Minh City Open University (HCMCOU)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมเป็นพยาน การลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ Ho Chi Minh City Open University (HCMCOU)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-09-10 15:34:58


วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ได้ลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ Ho Chi Minh City Open University (HCMCOU) ณ เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม ในโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ จัดโดยศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นพยาน ในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ จักได้ทำความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับ Faculty of Computer Science และ Faculty of Biotechnology , HCMCOU ต่อไป