หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ร่วมหารือกับผู้บริหารจากสถาบันวิจัยฯ เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ร่วมหารือกับผู้บริหารจากสถาบันวิจัยฯ เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-15 15:44:22

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ร่วมหารือกับผู้บริหารจากสถาบันวิจัยฯ เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะผู้บริหารจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนการขับเคลื่อนการจดสิทธิบัตรของคณะฯ เพื่อให้มีการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี