หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ส่งเสริมนักศึกษาขึ้นทะเบียนพาณิชย์ 2 ผลิตภัณฑ์ ผลักดันเข้าสู่ผู้ประกอบการรายใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ส่งเสริมนักศึกษาขึ้นทะเบียนพาณิชย์ 2 ผลิตภัณฑ์ ผลักดันเข้าสู่ผู้ประกอบการรายใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-22 15:23:47


วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการโครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ส่งเสริม นักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ ที่มีผลิตภัณฑ์ 2 รายการ ได้แก่ อาหารเสริมสุขภาพ Pro for Health และ อาหารเสริมสุขภาพ Good Food ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ เพื่อผลักดันให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ต่อไป