หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกสุพรรณบุรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกสุพรรณบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-13 14:43:48

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกสุพรรณบุรี

 เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ พร้อมด้วยนักศึกษา ได้เดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อของปีการศึกษา 2567 และรับสมัครนักศึกษาในรอบโควตาความสามารถทางวิชาการ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับความสนใจและมีนักเรียนสมัครเข้าเรียนในรอบโควตานี้ด้วย